Author: tontan

เปิด 8 สังเวียนแข้ง ฟุตบอลโลกล่าสุด กับ เว็บ UFA1955

ฟุตบอลโลก คืออะไร                 ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่า ( FIFA World Cup ) เป็นมหกรรม การแข่งขัน กีฬาที่ยิ่งใหญ่ และ มีผู้ให้ความสนใจทั่วโลก เป็นจำนวนมาก โดย สหพันธ์  ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ( F.I.F.A. ) ที่เรารู้จักกัน ได้กำหนด ให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นทุก ๆ 4 ปี โดย ให้แต่ละประเทศ ที่มีศักยภาพ ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพ สำหรับ ผู้ที่ริเริ่ม ให้มีการแข่งขัน ครั้งแรก คือ จูลส์ ริเมท์ ( Jules Rimet ) เป็นชาว ฝรั่งเศส ได้เสนอ ในที่ประชุม ของประเทศ สมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เมื่อปี […]

Back To Top